WinCalendar

2021 Kalender

2021 blank kalendrar i Microsoft Word-format. Kalendrar är också kompatibla med Google Dokument och Open Office. Idealisk för användning som skolkalender, kyrkan kalender, personlig planerare och för schemaläggning. Alla kalendermallar är gratis och redigerbara!

2021 Kalender

Helår Veckovis och Månadsvisa layouter.

Kalender Word Svenska blank

För följande årskalender se:2022 Kalender, 2023 KalenderFör tidigare år kalendrar se:2020 Kalender.

Alla Helgdagarender skapades med WinCalendar.